• 606.761.545

USŁUGI BIURA FIDEM

Zajmujemy się księgowością kompleksowo! Współpraca z biurem rachunkowym Fidem to wygoda i bezpieczeństwo. Biuro Fidem jest licencjonowanym biurem rachunkowym. Nasza firma księgowa Gliwice jest rekomendowana licencją Ministra Finansów od 2010 roku. Spośród innych firm księgowych Gliwice wyróżniamy się tym, że jesteśmy elastyczni i otwarci na zróżnicowane potrzeby naszych Klientów, nie boimy się wyzwań oraz niestandardowych projektów wymagających szczególnego zaangażowania. Nasze biuro księgowe w Gliwicach gwarantuje szeroki wachlarz usług księgowych związanych rachunkowością, księgowością oraz kompleksowym wsparciem nowo powstających podmiotów gospodarczych.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Księga podatkowa – zasady ogólne czyli opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej według skali podatkowej.

Księgi rachunkowe – pełna księgowość

Niezależnie od przychodu księgi rachunkowe zobowiązane są prowadzić spółki handlowe, osobowe i kapitałowe oraz fundacje i stowarzyszenia.

Ryczałt ewidencjonowany

Podatek w tym przypadku płaci się jako procent wyłącznie od przychodu.

Karta podatkowej

To najprostsza z dostępnych w Polsce form opodatkowania dochodów (przychodów) z działalności gospodarczej.

Kadry i płace

Usługa ta skierowana jest do firm, które zatrudniają pracowników. Zakres obowiązków w tym zakresie jest bardzo szeroki i dlatego warto powierzyć te obowiązki pracownikom biura rachunkowego.

Projekty unijne

Rozliczanie projektu współfinansowanego ze środków unijnych to w najprostszym ujęciu proces sprawozdawczości i udokumentowania zrealizowanych zadań, poniesionych kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowanych oraz proces realizacji wskaźników w odniesieniu do zapisów zawartych we wniosku o dofinansowanie i umowie dotacyjnej.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

 • prowadzenie zapisów w księdze podatkowej,
 • sprawdzenie dokumentów źródłowych,
 • prowadzenie rejestru VAT zakupu i sprzedaży, sporządzenie deklaracji VAT-owskich,
 • prowadzenie rejestru VAT-UE, sporządzanie deklaracji rozliczeniowej VAT-UE,
 • prowadzanie ewidencji wyposażenia,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów,
 • rozliczanie podatku dochodowego i sporządzanie deklaracji PIT,
 • udostępnienie wydruków w panelu klienta,
 • reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym,
 • świadczenie innych usług uzgodnionych z klientem.

Księgi rachunkowe – pełna księgowość

 • prowadzenie księgi głównych i pomocniczych,
 • sprawdzanie zgodności dokumentów źródłowych z ustawą o rachunkowości i ich dekretacja,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie rejestru VAT zakupu i sprzedaży, sporządzenie deklaracji VAT-owskich,
 • prowadzenie rejestru VAT-UE, sporządzanie deklaracji rozliczeniowej VAT-UE,
 • sporządzanie miesięcznych zestawień obrotów i sald,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z wymaganiami Ustawy o Rachunkowości,
 • rozliczenie podatku dochodowego CIT i PIT,
 • opracowywanie planów kont,
 • opracowywanie polityki rachunkowości,
 • udostępnienie wydruków w panelu klienta,
 • reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym,
 • świadczenie innych usług uzgodnionych z klientem.

Ryczałt ewidencjonowany

 • prowadzenie zapisów przychodu dla ryczałtu ewidencjonowanego,
 • sprawdzanie dokumentów źródłowych,
 • prowadzenie rejestru VAT zakupu i sprzedaży, sporządzenie deklaracji VAT-owskich,
 • prowadzenie rejestru VAT-UE, sporządzanie deklaracji rozliczeniowej VAT-UE,
 • prowadzanie ewidencji wyposażenia,
 • rozliczenie podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych oraz PIT-28,
 • udostępnienie wydruków w panelu klienta,
 • reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym,
 • świadczenie innych usług uzgodnionych z klientem.

Karta podatkowa

 • prowadzanie ewidencji sprzedaży dla celów karty podatkowej,
 • sprawdzanie dokumentów źródłowych,
 • prowadzenie rejestru VAT zakupu i sprzedaży, sporządzenie deklaracji VAT-owskich,
 • prowadzenie rejestru VAT-UE, sporządzanie deklaracji rozliczeniowej VAT-UE,
 • sporządzanie deklaracji rocznej PIT-16A,
 • udostępnienie wydruków w panelu klienta,
 • reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym,
 • świadczenie innych usług uzgodnionych z klientem. Top

Kadry i płace

 • prowadzenie dokumentacji kadrowej, a w szczególności umów o pracę, umów cywilno-prawnych, zmian umowy, wypowiedzeń, a także świadectw pracy,
 • bieżące doradztwo na temat form zatrudnienia, rodzajów umów, treści umów o pracę i wszelkimi sprawami związanymi z zatrudnieniem,
 • sporządzanie list płac, odcinków płacowych oraz kart wynagrodzeń,
 • sporządzanie druków RMUA dla każdego pracownika,
 • sporządzanie deklaracji ZUS zgłoszeniowych i rozliczeniowych pracowników,
 • obliczanie i sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych PIT-4R, PIT-11,
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach,
 • bieżąca współpraca z klientem w zakresie objętym umową,
 • reprezentowanie klienta przed ZUS,
 • świadczenia innych usług uzgodnionych z klientem.

Projekty unijne

 • sporządzanie wniosków o płatność zaliczkową, pośrednią i końcową,
 • przygotowywanie opisu dokumentów księgowych niezbędnych do rozliczenia projektu,
 • przygotowywanie pomocniczych zestawień finansowych (jeśli wymagane),
 • przygotowywanie oświadczeń, wyjaśnień i uzupełnień do wniosków do złożonych wniosków,
 • kontakt z instytucją rozliczającą,
 • prowadzenie wszelkiej niezbędnej korespondencji i uzyskiwanie wymaganych zaświadczeń,
 • w przypadku konieczności dokonania zmian w projektach, wsparcie przy wprowadzaniu zmian w harmonogramach rzeczowo-finansowych,
 • monitorowanie rozliczeń prowadzonych projektów.